Hållbarhet

Vår miljöpåverkan

För att minimera vår miljöpåverkan gör vi alltid vårt yttersta för att utveckla, producera och distribuera våra produkter på mest hållbara sätt. Sen 2019 ägs Hårologi av Svenska Krämfabriken, där våra produkter idag tillverkas. Svenska Krämfabriken har en mycket seriös och långsiktig strategi i sitt hållbarhetsarbete som Hårologi också delar. Den långsiktiga strategin går ut på att kontinuerligt förändra i takt med att nya teknologier och idéer dyker upp och erbjuder nya möjligheter. Målet är en ambitiös självreglering, att utmana och agera innan det blir en regel eller ISO-standard och överträffa förväntningar.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete: www.kramfabriken.se/thegreenpledge