Nörttitietoa pH:sta (niille, jotka haluavat tietää lisää).

HIUKSET JA pH

pH on tapa mitata nesteen happamuutta. Asteikko osoittaa, onko neste hapan, neutraali vai emäksinen mittaamalla vetyionien (H+) ja hydroksidi-ionien (OH-) määrän nesteessä. On tärkeää huomata, että pH:ta voidaan mitata vain, kun aine voi liueta veteen.

Ionit ovat varautuneita hiukkasia, jotka muodostuvat, kun atomi menettää tai saa elektronin. Atomit koostuvat protoneista, neutroneista ja elektroneista, joissa protonit ovat positiivisesti varautuneita, neutronit ovat neutraaleja ja elektronit ovat negatiivisesti varautuneita. Kun atomi menettää tai saa elektronin, positiivisten protonien ja negatiivisten elektronien määrä atomissa muuttuu ja muodostuu ioni. Ioneilla on tärkeä rooli kemiallisissa reaktioissa ja ne ovat välttämättömiä monille biologisille prosesseille.

Neutroni (neutraali) Protoni (+) Elektroni (-)

Vetyionit ovat positiivisesti varautuneita, mikä tarkoittaa, että niistä puuttuu elektroneja ja siksi niillä on positiivinen varaus. Vetyioneja voi muodostua, kun vetyatomi menettää yhden elektronin ja jäljelle jää vain yksi protoni. Toisaalta hydroksidi-ioneilla on negatiivinen varaus, mikä tarkoittaa, että niillä on ylimääräisiä elektroneja ja siksi niillä on negatiivinen varaus. Hydroksidi-ioneja voi muodostua, kun vesimolekyyli hajoaa, jolloin vapautuu hydroksidi-ioni (OH-) ja vety-ioni (H+).

Näillä kahdella ionilla, vetyionilla ja hydroksidi-ionilla, on tärkeä rooli kemiallisissa reaktioissa ja ne ovat perustavanlaatuisia pH-asteikon ja happo-emäskemian ymmärtämisessä.

PH-asteikko

pH-asteikko on logaritminen asteikko, joka vaihtelee välillä 0-14, ja 7 on neutraali. Arvot alle 7 osoittavat happamuutta, kun taas arvot yli 7 osoittavat emäs/emäksisyys. Jokainen asteikon askel vastaa kymmenkertaista lisäystä tai laskua. Siksi pH 5 on 100 kertaa happamampi kuin pH 7, kun taas pH 0 on 10 miljoonaa kertaa happamampi kuin neutraali pH 7 ja pH 14 on 10 miljoonaa kertaa emäksisempi. emäksinen.

Myös maanjäristysten mittaamiseen tarkoitettu Richterin asteikko on logaritminen ja perustuu peruslukuun 10. Jokainen Richterin asteikon askel vastaa maanjäristyksen voimakkuuden kymmenkertaistumista. Esimerkiksi maanjäristys, jonka voimakkuus on 6 Richterin asteikolla, on kymmenen kertaa voimakkaampi kuin maanjäristys, jonka mitta on 5, kun taas maanjäristys, jonka mitta on 7, on sata kertaa voimakkaampi kuin maanjäristys, jonka mitta on 5, ja maanjäristys, jonka mitta on 8, on tuhat kertaa voimakkaampi kuin maanjäristys, jonka mitat ovat 5 ja niin edelleen.

pH HIUKSILLE, IHOLLE JA PÄÄNAHALLE

Hiusten, ihon ja päänahan pH on 4,5-5,5. Tämä ei ole itse hiusten, ihon ja päänahan pH, vaan pinnalla olevan suojakerroksen pH. Tätä kerrosta, joka on veden ja öljyn yhdistelmä, kutsutaan happamuuden esteeksi/taliksi. Happamuusesteen tuottavat ihon tali- ja hikirauhaset.

KORKEA pH

Hiusten happamuuseste tuhoutuu tai häiriintyy, kun käytämme korkean pH-arvon omaavia tuotteita, kuten kestonestettä, väriä tai valkaisujauhetta. Tämä saa hiukset turpoamaan ja pakottaa kovat kynsinauhokset venymään/aukeutumaan. Tämä ehto on kuitenkin välttämätön, jotta kemialliset käsittelyt toimisivat kunnolla. Tärkeintä on palauttaa happotasapaino heti kemiallisen käsittelyn päätyttyä.

MITÄ pH TEKEE HIUKSILLE?

Jotta ymmärtäisit pH:n vaikutuksen hiusten kuituihin, sinun on ymmärrettävä hiusten kemia. Hiusten kuidut koostuvat keratiiniproteiineista. Keratiini muodostuu aminohappojen yhdistyessä, johon pH vaikuttaa. Nämä aminohapot kuuluvat kahteen ryhmään: niihin, joissa on hapan karboksyyliryhmä (-COOH) ja niihin, joissa on emäksinen/emäksinen ryhmä (-NH2).

Kaikkea, joka tuottaa positiivisia ioneja (H+) veteen liuenneena, kutsutaan hapoksi. Kun hiukset ovat märät, aminohapon hapan osa vapauttaa positiivisia vetyioneja.

Hiuskuitu ei liukene veteen, mutta osa aminohapoista vapauttaa positiivisia vetyioneja.

Kaikkea, joka tuottaa negatiivisia hydroksidi-ioneja (OH-) veteen liuotettuna, kutsutaan emäksiseksi/emäksiseksi. Kun hiukset ovat märät, aminohapon emäksinen osa vapauttaa negatiivisia hydroksidi-ioneja.

Normaaleissa hiuksissa ei ole yhtä paljon happamia karboksyyliryhmiä (-COOH) ja alkalisia ryhmiä (-NH2). Tämä tarkoittaa, että märissä, normaaleissa hiuksissa ei ole yhtä paljon positiivisia ja negatiivisia ioneja. Märät, normaalit hiukset eivät ole neutraaleja, vaan ovat hieman negatiivisesti varautuneita, koska hiuksista on vapautunut positiivisia vetyioneja.

Palatakseen neutraaliin tasapainoon märät, neutraalit hiukset tarvitsevat positiivisia vetyioneja, joita ne voivat saada hieman happamasta liuoksesta.

POSIIVISET JA NEGATIIVISET SÄHKÖLAKUUT

Proteiiniketjut voivat olla sekä positiivisesti että negatiivisesti varautuneita. Tämä johtuu siitä, että hiusten proteiineissa on sekä emäksinen osa että hapan karboksyyliryhmä.

Vastakkaiset sähkövaraukset vetävät toisiaan puoleensa, kun taas kuten sähkövaraukset hylkivät toisiaan. Muistatko, kun leikimme magneeteilla lapsena?

SUOLASILTAT. Tämä vetovoima vastakkaisten varausten välillä proteiiniketjujen happamassa ja emäksisessä osassa stabiloi hiuskuituja. Näitä nähtävyyksiä kutsutaan suolasilloiksi.

Positiivisten ja negatiivisten varausten välinen vetovoima tekee hiuksista vahvoja ja hallitsee, että hiukset eivät turpoa/avaa kynsinauhoja.

HIUKSET turpoavat/AVAutuvat

Jos lisäämme hiuksiin vahvoja happamia tai emäksisiä nesteitä, hiukset alkavat turvota/aukeutua.

Vahvat alkaliset tuotteet tuottavat monia negatiivisia ioneja. Hiusten keratiiniproteiini menettää positiiviset varauksensa ja vain negatiiviset varaukset jäävät jäljelle. Tämä johtaa siihen, että kaikki proteiinin negatiiviset varaukset alkavat hylkiä toisiaan, mikä saa hiukset turpoamaan/aukenemaan. Sama tapahtuu, jos hiukset altistuvat vahvoille happamille nesteille, mutta sitten hiuksissa jäljellä olevat varaukset varautuvat positiivisesti.

Kynsinauhojen turvotus/avautuminen on prosessi, joka heikentää hiuksia. Tämä johtuu siitä, että hiukset eivät ole enää tiiviitä ja proteiinisidokset eivät ole enää vahvasti sitoutuneita toisiinsa.

DISULFIDISILTAT. Kemialliset käsittelyt hajottavat joitain hiusten disulfidisiltoja ja lisäävät siten negatiivisten varausten määrää hiusproteiinissa (esim. kysteiinihappo, jota usein kutsutaan kysteaatiksi, on lähellä neutraalia pH:ta muodossa -O3SCH2CH(NH3+)CO2−. Se on aminohappo, joka syntyy kysteiinin hapetuksessa, jossa tioliryhmä hapettuu kokonaan sulfonihappo/sulfonaattiryhmäksi). Tämä aiheuttaa sen, että hiuksissa on erilainen sähkövaraus kuin alun perin.

Tuloksena on, että kemiallisesti käsitellyt hiukset tarvitsevat happamampaa nestettä tasapainottaakseen sisäisiä negatiivisia varauksia hiusten proteiinissa. Yleisesti voidaan sanoa, että "haitallisen" kemiallisen käsittelyn jälkeen hiuksiin levitetyn nesteen pH:n tulee olla välillä 3-5, jotta hiusten sähkötasapaino palautuisi. Mitä kemiallisesti vaurioituneet hiukset ovat, sitä lähempänä pH-arvoa 3 kemiallisen käsittelyn jälkeen levitettävän nesteen tulee olla.

Alhainen pH kemiallisen käsittelyn jälkeen ei kuitenkaan aina riitä palauttamaan hiusten alkuperäistä rakennetta. Tämä pätee erityisesti silloin, kun kemialliset käsittelyt ovat olleet liian voimakkaita tai ne ovat vaikuttaneet hiuksiin liian pitkään, mikä on voinut tuhota tai häiritä disulfidisidoksia tai pahimmassa tapauksessa peptidisidoksia. Hiusten laatu ennen kemiallisen hoidon aloittamista ja haluttu tulos tulee aina ottaa huomioon ennen hoidon aloittamista. Jos näemme tai ajattelemme, että hiukset ovat liian huonot haluttuun hoitoon, nämä oletukset ovat yleensä oikeita J

Hiusten laatu on aina ratkaiseva, ennen kuin valitsemme pysyvän nesteen tai rentouttavan tuotteen. Se tulee myös ottaa huomioon, kun määritämme vaalenemisasteen värjäyksen aikana. Esimerkiksi valkaisu vs. värjäys, 3 % H2O2 vs. 12 % H2O2. Ratkaisu laadukkaiden hiusten saamiseksi kemiallisen käsittelyn jälkeen on valita oikeat kemialliset tuotteet/hoito, noudattaa suositeltuja aikoja (1), älä ota liian suuria "askeleita" - siirry tummasta blondista platinablondiin tai joskus pidättäydy sellaisesta. hoitoon. Hiushoidot erilaisilla aminohappoja sisältävillä ainesosilla voivat lievittää kemiallisen käsittelyn jälkeisiä vaurioita, mutta paras valinta on, jos asiakkaalla on terveellinen ruokavalio, joka tarjoaa optimaalisen hiuksen DNA:n suhteen. Lisäksi ennen kemiallisia hoitoja käytetään keratiinia kerääviä shampoita ja hiushoitoja, jotta hiuksista tulee mahdollisimman hyvät. On parempi harjoitella maratonia ennen kilpailua kuin kilpailun jälkeen J

(1) Muista, että vetyperoksidi (H2O2) on joskus hiustesi ystävä, mutta voi myös olla hiustesi vihollinen. Pysyvän kiinnityksen tapauksessa H2O2 toimii SS-sidosten regeneraattorina, mutta sen ei tulisi mieluiten toimia yli 10 minuuttia. Tämän jälkeen tuote alkaa hapettua muilla helposti negatiivisesti vaikuttavilla alueilla ja hoidon lopputulos ei ole toivottu. Tämä pätee erityisesti, jos hiukset on käsitelty kemiallisesti alusta alkaen (pörröiset, himmeät).

Kalkki: Joillakin alueilla vedessä on paljon kalkkia (CaCO3). Tämä kalkki voi laskeutua hiuksiin ja häiritä kaikkia kemiallisia käsittelyjä. Kalkki liukenee erittäin huonosti veteen, mutta se voidaan helposti poistaa happamilla liuoksilla, kuten sitruunahapolla. Suosittelemme, että salonissa on jauhemaista sitruunahappoa, joka voidaan sekoittaa veteen ja levittää hiuksiin shampoopesun jälkeen, antaa vaikuttaa 2-3 minuuttia ja huuhdella. Tällä käsittelyllä ei ole kielteisiä vaikutuksia - muodostuu hiilidioksidia, joka sitten muuttuu spontaanisti vedeksi ja CO2:ksi. Asiakas saa puhtaat hiukset ja sinä saat puhtaan "raaka-aineen". (Voit käyttää tätä myös kotona suihkussa kalkinpoistoon, tai myös astianpesuaineeseen sekoitettu etikkahappo toimii erittäin hyvin.

HAPPOTASAPAINOITTAINEN SHAMPOO JA PAKKAUKSET

Meidän tulee aina käyttää shampoita, joiden pH-arvo on 4,5-5,5, jotta hiukset ja päänahka pitävät happamuudenesteen ehjänä. Tämä suojaa hiuksia ja ihoa kuivumiselta ja pitää hiukset kompaktissa rakenteessa.

pH-MITTAUS

pH-mittaus mittaa vesiliukoisen tuotteen tarkan pH-arvon. Joillakin tuotteilla ei ole ilmoitettu pH:ta, se voidaan sitten mitata pH-paperilla/indikaattorilla. Voit myös mitata veden pH-arvon salongissasi, tämä voi olla erittäin tärkeää, koska veden pH-arvo voi vaikuttaa kampaamossa käyttämiisi tuotteisiin. Esimerkiksi, jos vesi on emäksistä, se neutraloi kaikki käyttämäsi happamat tuotteet. pH-indikaattorilla voit mitata myös hiusten pH-arvon permanentin jälkeen. Jos laitteen pH on emäksinen, huuhtele toinen hapan.